Hiša, kmetijska in gozdna zemljišča - Dolnja Stara vas 16, 8275 Škocjan

Cena: 38.640,00 €
15.03.2019
Ura:    
Odkleni informacijo
Hiša, kmetijska in gozdna zemljišča - Dolnja Stara vas 16, 8275 Škocjan
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Vrsta:
Regija:
Energetska izkaznica:
Ni potrebno (premičnina, pravica)
Višina varščine:
5.520,00 €
Vplačilo varščine:
Najpozneje tri delovne dni pred dražbo
Lokacija dražbe:
Odkleni informacijo
Kontakt:
Odkleni informacijo
Datoteke:
info  
Odkleni
cp1  
Odkleni
cp2  
Odkleni
cp3  
Odkleni
Podatki o stavbnih zemljiščih: Zemljišča parc. št. *92, *93 in 1230/1 k.o. Stara vas se nahajajo v vaškem okolju in v naravi predstavljajo stavbišča, dvorišče in kmetijsko ze-mljišče. Po namenski rabi so vsa tri zemljišča v celoti stavbna. Zemljišče parc. št. 1313 k.o. Stara vas se nahaja v okolici Dolnje Stare vasi v vinorodnem območju Zmoke. Zemljišče je po dejanski rabi v celoti kmetijsko, razen stavbišča, na katerem stoji hram. Po namenski rabi je zemljišče v celoti kmetijsko. V ocenjevanju upoštevam kot stavbno zemljišče samo stavbišče površine (6+2) x (3+2) = 40 m2. Opremljenost s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe: lokacija v vasi je ali jo je možno priključiti na električno. vodovodno, kanalizacijsko, telefonsko in telekomunikacijsko omrežje; lokacijo v okolici (hram) pa je možno priključiti na električno omrežje. Opremljenost s komunalnimi objekti in napravami kolektivne rabe: ceste v vasi in ožji okolici so delno v asfaltni, delno pa v makadamski izvedbi, delno s pločniki in hodniki za pešce, delno pa brez pločnikov in hodnikov za pešce, z naravnim odvonjavanjem voznih oziroma prometnih površin in z najnujnejšo prometno signalizacijo; dostop do parcele je asfalten. Vokolici hrama pa so makadamske in poljske poti; sama lokacija hrama pa nima dostopa po javni poti.

Podatki o stavbah: Stanovanjska hiša (stavba št. 759 k.o. Stara vas) je enoetažen masiven objekt. Zgrajena je bila leta 1880. Zidovi so iz kamna, strop je lesen. Ogrevanje je klasično. Okna in vrata so lesena. Fasada je ometana, a ni izolirana. Ostrešje je leseno, streha je dvokapnica, kritina je betonski zareznik, žlebovi so pocinkani. Leta 1960 so bile obnovljene inštalacije, leta 1960 streha, leta 1987 pa okna. Hlev (stavba št. 760 k.o. Stara vas) je dvoetažen mešan objekt. Zgrajen je bil leta 1920. Zidovi so večji del iz kamna, delno pa iz opeke, del sten pa je tudi lesen. V pritličju so hlev, klet in shramba orodja, v nadstropju pa je v glavnem senik, del objekta zadaj pa je nadstrešnica. Fasada je večji del ometana, delno pa je brez ometa, leseni del pa je obit z deskami. Okna in vrata so lesena. Ostrešje je leseno, streha je dvokapnica, pokrita z opečnim in betonskim zareznikom ter s salonitnimi ploščami.Žlebov nima. Streha je bila obnovljena leta 1989. Del objekta je bil dozidan kasneje. Ta del objekta ima zidano pritličje in nadstropje. Kozolec (stavba št. 761 k.o. Stara vas) je lesen objekt. Zgrajen je bil leta 1850. Osnovni del je kozolec, ima pa še "prizidek" kot nadstrešnico. Osnovno konstrukcijo predstavljajo leseni stebri. Pri kozolcu je lesen strop, pri nadstrešnici stropa ni. Tlak je lesen. Ostrešje je leseno, streha je dvokapnica, nad nadstrešnico je podaljšana streha iz kozolca. Kritina je betonska., žlebov nima. Streha je bila obnovljena leta 1960. Lopa (stavba št. 762 k.o. Stara vas) je lesen objekt. Postavljena je bila leta 1987. Konstrukcija je lesena, stene so obite z deskami. Tlaka ni. Ostrešje je leseno, streha je dvokapnica. Kritina je opečni in betonski zareznik in salonit. Žlebov nima. Kokošnjak (stavba št. 763 k.o. Stara vas) je mešan objekt. Zgrajen je bil leta 1917. Konstrukcije je delno zidana, delno lesena. Ostrešje je leseno, streha je dvokapnica. Kritina je opečni zareznik. Žlebov nima. Hram (stavba št. 696 k.o. Stara vas) je lesen enoetažen objekt. Stoji na zemljišču parc. št. 1313 k.o. Stara vas izven strnjenega naselja na območju Zmoke. Zgrajen je bil leta 1850. Konstrukcija je lesena. Stene so obite z deskami oziroma so sestavljene iz plohov. Ostrešje je leseno, streha je dvokapnica. Kritina je betonski zareznik. Žleb je nameščen samo delno na eni strani in je pocinkan. Ostrešje je bilo obnovljeno leta 1960.Lokacija v vasi ima elektriko in vodovod ter asfalten dostop do parcele, lokacija s hramom pa nima komunalnih priključkov, dostopna je po poljski poti, ki ni javna pot. Zunanjo ureditev lokacije na domačiji predstavlja makadamsko dvorišče in makadamski dostop, lokacija, kjer stoji hram pa nima zunanje uredtve.

Gozdna zemljišča: 4.053 m2
Kmetijska zemljišča: 23.227 m2

Nepremičnine se prodajajo posamično.

Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana za manj kot 70 % ugotovljene vrednosti. Prodajna cena nepremičnin znaša:
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela *93 (ID 1416973), do 1/1: 5.500,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela *92 (ID 4272583), do 1/1: 900,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 618 (ID 241855), do 1/1: 1.300,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 975/6 (ID 576917), do 1/1: 280,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1183 (ID 4607821), do 1/1: 3.500,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1230/1 (ID 2593359), do 1/1: 38.640,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1232 (ID 4775822), do 1/1: 5.300,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1305/1 (ID 6755331), do 1/1: 1.126,30 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1305/2 (ID 6755332), do 1/1: 360,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1309 (ID 4607822), do 1/1: 570,50 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1313 (ID 4943630), do 1/1: 5.800,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1340 (ID 4775823), do 1/1: 4.100,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1356/1 (ID 3600809), do 1/1: 5.000,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1356/2 (ID 4439848), do 1/1: 800,00 EUR.

Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine, in sicer:
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela *93 (ID 1416973), do 1/1: 780,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela *92 (ID 4272583), do 1/1: 125,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 618 (ID 241855), do 1/1: 178,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 975/6 (ID 576917), do 1/1: 39,90 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1183 (ID 4607821), do 1/1: 493,10 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1230/1 (ID 2593359), do 1/1: 5.520,00 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1232 (ID 4775822), do 1/1: 751,60 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1305/1 (ID 6755331), do 1/1: 160,90 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1305/2 (ID 6755332), do 1/1: 50,20 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1309 (ID 4607822), do 1/1: 81,50 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1313 (ID 4943630), do 1/1: 816,70 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1340 (ID 4775823), do 1/1: 572,60 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1356/1 (ID 3600809), do 1/1: 711,60 EUR.
- katastrska občina 1465 STARA VAS parcela 1356/2 (ID 4439848), do 1/1: 107,00 EUR.
* Morebitne davke in dodatne stroške pri nakupu na dražbi plača kupec. Vse podatke je potrebno dodatno preveriti pri prodajalcu.
Ostale informacije
Kupite paket
Izpostavite dražbo
Povpraševanje
Prijavite sporni oglas
Naročite se na dnevno obveščanje
Sorodne dražbe
Arhiv novic >
Novice
23.11.2017
Koliko spletnih strani morate obiskati, da bi našli vse informacije, katere iščete v zvezi z nepremičninami in dražbami? Zamudno, kajne?
23.11.2017
Vsak od nas se zaveda dejstva, kako pomembno je imeti lastno streho nad glavo. Zavedamo pa se tudi, da to ni vedno tako enostavno in, da so cene nepremičnin dokaj visoke, zaradi česar iščemo alternative in ugodnejše rešitve. Vsekakor je dandanes ena od najboljših možnosti nakup nepremičnine na dražbi.
23.11.2017
Predstavljamo vam nekaj ključnih informacij in opišemo običajni potek javne dražbe.
14.09.2017
Na strani nepremičnine365.com ažurno spremljamo vse aktualne ali preklicane dražbe. 
E-mail je bil uspešno dodan.
Prijavi se na e-novice
Ne zamudite nobene dražbe in bodite obveščeni o novih dražbah na vaš E-naslov!